Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 43, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Phó Giám đốc
Nguyễn Kim Tùng
Trưởng phòng
Nguyễn Đăng Vinh
Thứ hai
25/10/2021
08:00: Họp Giao ban Ban Giám đốc Địa điểm: Hội trường tầng 3
09:00: Họp Tổng kết đợt đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 (lần 2); Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Thành phần đánh giá: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Toàn thể Đoàn đánh giá nội bộ
14:00: Họp về chấn chỉnh công tác tài chính kế toán (TP: BGĐ, Lãnh đạo chuyên viên Phòng KHTC, CVP, trưởng đơn vị, Kế toán, thủ quỹ các đơn vị)
08:00: Họp Giao ban Ban Giám đốc Địa điểm: Hội trường tầng 3
09:00: Họp Tổng kết đợt đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 (lần 2); Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Thành phần đánh giá: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Toàn thể Đoàn đánh giá nội bộ
08:00: Họp Giao ban Ban Giám đốc Địa điểm: Hội trường tầng 3
09:00: Họp Tổng kết đợt đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 (lần 2); Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Thành phần đánh giá: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Toàn thể Đoàn đánh giá nội bộ
15:00: Dự Lễ ký kết hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Viettel. Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh.
Thứ ba
26/10/2021
08:00: Dự buổi làm việc giữa Phó Bí thư Thường trực Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Địa điểm: tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
08:00: Làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về Kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2022. Thành phần: Ban Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Phòng Quản lý Công nghệ và ĐMST, Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục trưởng Chi cục TĐC; PV Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin KH. Địa điểm: Phòng họp tầng 3.
10:00: Làm việc với Viện CNSH về kế hoạch Hợp tác quốc tế
14:00: Tham dự Tổ thẩm định nội dung thuyết minh dự án Khoa học và Công nghệ. Địa điểm: Hội trường tầng 2.
15:30: Thẩm định nội dung đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế”. Thành phần: P.KHTC, P.QLKH, theo giấy mời. (hội trường tầng 2)
08:00: Làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về Kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2022. Thành phần: Ban Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Phòng Quản lý Công nghệ và ĐMST, Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục trưởng Chi cục TĐC; PV Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin KH. Địa điểm: Phòng họp tầng 3.
08:00: Khảo sát thực tế để soát xét hồ sơ đề nghị công nhận Nghề hương trầm Thủy Xuân là nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm: UBND phường Thủy Xuân, 38 Lê Ngô Cát, Tp Huế
08:00: Làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về Kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2022. Thành phần: Ban Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Phòng Quản lý Công nghệ và ĐMST, Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục trưởng Chi cục TĐC; PV Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin KH. Địa điểm: Phòng họp tầng 3.
10:00: Dự Lễ ký kết hợp tác về CNTT và viễn thông giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn VNPT. Địa điểm: Hội trường tầng 4 trụ sở UBND tỉnh
Thứ tư
27/10/2021
08:00: Tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Địa điểm: Hội trường A, 06 Ngô Quyền, TP Huế
09:00: Họp thực hiện quy trình bầu UV Ban thường vụ ĐU Sở
14:30: Làm việc Với Lãnh đạo, Công Đoàn, toàn thể CBVC NLĐ Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Thông tin KH (TP: Giám đốc, Đ/c Tùng PGĐ, Chủ tịch Công Đoàn Sở, Đ/c Phú CVP Sở, Đc Tuấn, Như Phòng KHTC, Đ/c Hòa, Hồng Thanh Tra Sở). Địa điểm: Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin KH
08:00: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình; lập kế hoạch cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn vào vòng chung kết. Địa điểm: Hội trường (tầng 3).
14:00: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình; lập kế hoạch cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn vào vòng chung kết. Địa điểm: Hội trường (tầng 3).
14:30: Họp để thống nhất nội dung và tổ chức chấm điểm cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô ẩm thực Huế. Địa điểm: 22 Tố Hữu, thành phố Huế
14:00: Đ/c HOÀNG ANH: Tham dự họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm: Sở Y tế
14:30: Làm việc Với Lãnh đạo, Công Đoàn, toàn thể CBVC NLĐ Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Thông tin KH (TP: Giám đốc, Đ/c Tùng PGĐ, Chủ tịch Công Đoàn Sở, Đ/c Phú CVP Sở, Đc Tuấn, Như Phòng KHTC, Đ/c Hồng Phó Thanh Tra Sở)
Thứ năm
28/10/2021
07:30: Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu nhà rường Huế” Thời gian: 7 giờ 30, ngày 28/10/2021. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Không Gian Xưa (205 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế) Thành phần: Ban Giám đốc, danh sách mời
13:30: Dự Hội thảo với Đại sứ ISAREL
15:00: Làm việc về tăng cường hoạt động về KH&CN trên địa bàn huyện Phú Vang. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Địa điểm: UBND huyện Phú Vang
07:30: Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu nhà rường Huế” Thời gian: 7 giờ 30, ngày 28/10/2021. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Không Gian Xưa (205 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế) Thành phần: Ban Giám đốc, danh sách mời
15:00: Làm việc về tăng cường hoạt động về KH&CN trên địa bàn huyện Phú Vang. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Địa điểm: UBND huyện Phú Vang
15:00: Làm việc về tăng cường hoạt động về KH&CN trên địa bàn huyện Phú Vang. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Địa điểm: UBND huyện Phú Vang
Thứ sáu
29/10/2021
07:30: Tham dự Hội thảo và giảng bài: Quản lý nhà nước đối với NHTT; Nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm " Sen Huế" mang NHTT. Địa điểm: Khách sạn Saigon Morin - Huế
08:00: Báo cáo đề tài: “Nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại khu vực Thượng thành, Eo bầu và thành phố Huế”. Địa điểm: Văn phòng Trung tâm, 23 Tống Duy Tân, phường Đông Ba, thành phố Huế.
14:30: Làm việc về tăng cường hoạt động về KH&CN trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Địa điểm: UBND thị xã Hương Thuỷ
14:30: Làm việc về tăng cường hoạt động về KH&CN trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Địa điểm: UBND thị xã Hương Thuỷ08:00: Kiểm tra nội nghiệp đề tài “Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất (U-COM)”. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
14:30: Làm việc về tăng cường hoạt động về KH&CN trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Địa điểm: UBND thị xã Hương Thuỷ
Thứ bảy
30/10/2021
08:00: Chấm vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn SaigonMorin (30 Lê Lợi, TP Huế).
14:00: Chấm vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn SaigonMorin (30 Lê Lợi, TP Huế).
08:00: Chấm vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn SaigonMorin (30 Lê Lợi, TP Huế).
14:00: Chấm vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn SaigonMorin (30 Lê Lợi, TP Huế).
Chủ nhật
31/10/2021
09:00: Tham dự Lễ tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh TT Huế lần thứ XIV, năm 2021. Địa điểm: Đại học Huế
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 222