Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 10, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Thứ hai
08/03/2021
14:00: Họp bàn về nhiệm vụ Khai thác và phát triển nguồn gen giống hoàng mai Huế (Giám đốc, thành phần mời, Phòng QLKH, Phòng QLCN)
Thứ ba
09/03/2021
08:00: Nghe Báo cáo tổng kết và dự thảo Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước
Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh
08:00: Tham dự họp Hội đồng thẩm định Chương trình Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, Số 07 Đống Đa, thành phố Huế.
Thứ tư
10/03/2021
08:00: Về việc các nội dung có liên quan đến danh mục dự án thu hút đầu tư 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư
10:00: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC DƯ Rà soát hiện trạng, phương án sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để giải quyết kiến của Trường Đại học Nông lâm xin gia hạn sử dụng đất đối với khu đất làm khu nghiên cứu thí nghiệm và đào tạo nghề tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường (Góp ý chỉ cho gia hạn nếu thành lập Doanh nghiệp KHCN triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng).
Thứ năm
11/03/2021
07:30: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 03 năm 2021
Địa điểm; Tỉnh ủy
10:00: Thẩm định dự toán Dự án " Cầu ngói Thanh Toàn"
Thành phần: theo giấy mời
Địa điểm: phòng họp tầng 2
Thứ sáu
12/03/2021
15:00: Nghe báo cáo phong trào “Mai vàng trước ngõ”
Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy
13/03/2021
Chủ nhật
14/03/2021
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.215