Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Phó Giám đốc
Nguyễn Kim Tùng
Trưởng phòng
Nguyễn Đăng Vinh
Thứ hai
02/08/2021
14:00: Họp Thẩm định dự toán đề tài KH&CN "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống cây rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" Thành phần : GĐ Sở, P.KHTC, P.QLKH, đại diện đơn vị chủ trì Địa điểm : phòng họp tầng 2
15:00: Họp Thẩm định dự toán đề tài KH&CN "Nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại khu vực Thượng thành – Eo bầu và thành phố Huế" Thành phần : GĐ Sở, P.KHTC, P.QLKH, đại diện đơn vị chủ trì Địa điểm : phòng họp tầng 2
Thứ ba
03/08/2021
13:30: Làm việc trực tuyến với UBND huyện A Lưới về tình hình kinh tế xã hội.
Thứ tư
04/08/2021
08:00: Làm việc làm việc trực tuyến với UBND huyện Nam Đông về tình hình kinh tế - xã hội
13:30: Họp Tổng kết NQ 26 về Nông nghiệp Nông thôn Nông dân tại Sở NN
14:00: Tham dự Lễ Ký kết hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND thị xã Hương Thủy và Công ty Cổ phần Quế Lâm Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Hương Thủy13:30: Làm việc trực tuyến với UBND huyện Phú Vang về tình hình kinh tế xã hội
Thứ năm
05/08/2021
08:00: Hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế”. Thành phần tham dự: Văn phòng Sở, P.QLKH, P.KH-TC, TT Đo lường, thử nghiệm và Thông tin khoa học, Quỹ phát triển KHCN, theo giấy mời.
14:00: Hội nghị tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện DA KHCN cấp tỉnh "Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây ba kích tím, cây tràm gió invitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm: HT tầng 3. Thành phần tham dự: Giám đốc Sở, Đại diện: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học; Qũy Phát triển KH&CN.
Thứ sáu
06/08/2021
08:00: Hội nghị KHCN tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ rủi ro và giải pháp về ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. Địa điểm: Hội trường tầng 3. Thành phần mời: P. QLKH, P. KHTC, Văn phòng Sở, Quỹ PT KHCN, Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học, theo giấy mời.
14:00: Thẩm định dự toán dự án KHCN "ATISO ĐỎ" Thành phần : Giám đốc, đơn vị chủ trì, P. KHTC, P.QLKH Địa điểm : Phòng họp tầng 2
Thứ bảy
07/08/2021
Chủ nhật
08/08/2021
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.529