Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 19, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Phó Giám đốc
Nguyễn Kim Tùng
Thứ hai
10/05/2021
08:00: Họp hội đồng thi đua khen thưởng;
Thành phần: Thành viên Hội đồng;
Địa điểm: Phòng họp tầng 2.
08:30: Họp giao ban đột xuất; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng TĐC, Giám đốc các đơn vị SN;
Địa điêm: Phòng họp Sở (tầng 2).
Thứ ba
11/05/2021
08:00: Phòng QLKH: Tham gia cho dự án: ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm rạ ngay sau thu hoạch tại đồng ruộng ..."
Địa điểm: Cây xăng dầu xã Hương Toàn
14:00: Làm việc với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh. Thành phần: Toàn thể cán bộ Chi cục.
Địa điểm: Chi cục TĐC.
Thứ tư
12/05/2021
14:00: Họp Hội đồng Trường Đại học Y dược
Địa điểm: Hội trường 1.01, nhà B, Trường Đại học Y dược
14:00: Làm việc với Văn phòng Sở về công tác tổng hợp, pháp chế, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, công nghệ thông tin.
Thành phần: Chánh VP, Phó CVP, các chuyên viên liên quan.
Địa điểm: Phòng họp Sở (tầng 2).
Thứ năm
13/05/2021
08:00: Hội nghị tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh "Nghiên cứu áp dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước thải công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế".
Địa điểm: Hội trường tầng 3.
Thứ sáu
14/05/2021
08:00: Họp Tổ tư vấn thẩm định tỷ lệ khối lượng sản phẩm đã hoàn thành đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu về ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân trong điều trị bệnh thận mạn giai đoạn 2 -3".
Địa điểm: Phòng họp t2.
14:00: Họp Tổng kết Nhiệm kỳ UBND tỉnh 2016-2021
Thứ bảy
15/05/2021
08:00: Thẩm định nội dung dự án KHCN "Khai quật, xử lý và chế tác 02 bộ mẫu xương động vật (bò tót và voi) phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung”.
Địa điểm: Hội trường tầng 2.
09:30: Thẩm định nội dung dự án KHCN “Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết”.
Địa điểm: Hội trường tầng 2.
Chủ nhật
16/05/2021
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.089