Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 13, năm 2020 | Sau »
NGÀYPhó Giám đốc
Trần Quốc Thắng
Phó Giám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Thứ hai
30/03/2020
08:30: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ
14:00: Dự Hội nghị rút kinh nghiệp đại hội điểm, đại hội thí điểm, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ ba
31/03/2020
08:00: Họp cán bộ chủ chốt
08:30: Họp Đảng ủy
09:00: Họp tập thể lãnh đạo bổ sung quy hoạch Đảng ủy
14:00: Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thành phần: Cán bộ chủ chốt. (Tầng 3)
Thứ tư
01/04/2020
Thứ năm
02/04/2020
Thứ sáu
03/04/2020
Thứ bảy
04/04/2020
Chủ nhật
05/04/2020
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.101.753
Truy cập hiện tại 4.163