Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 30, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Phó Giám đốc
Nguyễn Kim Tùng
Thứ hai
26/07/2021
08:00: Họp Ban Giám đốc Sở
Địa điểm: Hội trường tầng 2
08:30: Họp Đảng ủy mở rộng.
Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.
Địa điểm: Hội trường tầng 2
08:00: Họp Ban Giám đốc Sở
Địa điểm: Hội trường tầng 2
08:30: Họp Đảng ủy mở rộng.
Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.
Địa điểm: Hội trường tầng 2
14:00: Tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch việc tiếp nhận viên chức và cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức đợt 1 năm 2021 ( Chánh Văn phòng cùng dự)
Địa điểm: Sở Nội vụ
Thứ ba
27/07/2021
Sáng: Họp về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 - TECHFEST HUE 2021.
Thành phần: Lãnh đạo Sở, Phòng QLCN&CN, các cơ quan, đơn vị liên quan.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở KH&CN.
09:30: Họp góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thành phần: GĐ Sở Hồ Thắng, phòng QLCN, theo GM
Địa điểm: HT Tầng 3 Sở KHCN
14:00: Làm việc trực tuyến với UBND huyện Quảng Điền về tình hình kinh tế xã hội , tại UBND tỉnh (Phòng QLKH, KHTC)
Thứ tư
28/07/2021
07:30: Tham dự phiên họp thường kỳ lần thứ 3 của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
Địa điểm: 01 Điện Biên Phủ
14:00: Họp Thẩm định Quyết toán dự án của Quế Lâm
Thành phần : GĐ Sở, P.KHTC, P.QLKH, đại diện đơn vị chủ trì
Địa điểm : phòng họp tầng 2
10:00: Nghe dự thảo Nghị Quyết Tỉnh ủy về Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Địa điểm: Tại Văn phòng UBND tỉnh
Thứ năm
29/07/2021
07:30: Chấm Luận án Thạc sĩ tại ĐH Kinh tế
14:00: Dự Hội đồng Y Đức tại BVTW Huế
15:00: Hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng mô hình khởi nghiệp từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Địa điểm: Hội trường tầng 3. Thành phần: Văn phòng Sở, P. QLKH, P.KHTC, P.QLCN&CN, TT TT&UD, theo giấy mời.
14:00: Họp thống nhất phương án thực hiện kiểm định đối chứng công cơ điện trên địa bàn tỉnh.
TP: Công ty Điện lực; Chi cục TĐC; Trung tâm ĐL, TN & TTKH.
Địa điểm: Hội trường Chi cục TĐC.
15:30: Họp thống nhất phương án thực hiện kiểm định đối chứng đồng hồ nước lạnh trên địa bàn tỉnh.
TP: Công ty CP Cấp nước; Chi cục TĐC; Trung tâm ĐL, TN & TTKH.
Địa điểm: Hội trường Chi cục TĐC.
Thứ sáu
30/07/2021
08:00: Họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijo phòng trừ ruồi đục lá hại rau tại Thừa Thiên Huế". Hội trường tầng 3.
14:00: Làm việc trực tuyến với UBND thị xã Hương Trà về tình hình kinh tế xã hội
Thứ bảy
31/07/2021
08:00: Hôi nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế”. Địa điểm: Hội trường tầng 3. Thành phần: Văn phòng Sở, P. QLKH, P.KHTC, P. QLCN&CN, TT TT&UD, theo giấy mời.
Chủ nhật
01/08/2021
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.711
Truy cập hiện tại 3.515