Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2020 | Sau »
NGÀYPhó Giám đốc Phụ trách
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Thứ hai
03/08/2020
09:00: Họp Ban Giám đốc (Phòng họp tầng 2)
10:00: Họp BCĐ Covid
14:00: Họp giao ban định kỳ tháng 8 (Thành phần: Ban GĐ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng phòng thuộc Chi cục; Trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) (Tầng 3)
09:00: Họp Ban Giám đốc (Tầng 2)
14:00: Họp giao ban định kỳ tháng 8 (Thành phần: Ban GĐ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng phòng thuộc Chi cục; Trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) (Tầng 3)
Thứ ba
04/08/2020
14:00: Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN. Thành phần: cán bộ chủ chốt: Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Sở, Trường phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên, Trường các Tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn, Thanh niên, CCB) (Tầng 3)
14:30: Hội nghị Bước 1. Thành phần Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Sở (Tầng 3)
15:00: Hội nghị Bước 2. Thành phần: Tập thể lãnh đạo mở rộng (Ban Giám đốc Sở, Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương trở lên) (Tầng 3)
15:15: Hội nghị Bước 3. Thành phần: Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Sở (Tầng 3)
15:30: Hội nghị Bước 4. Thành phần: cán bộ chủ chốt, Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Sở, Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên, Trưởng các Tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, CCB) (Tầng 3)
15:45: Hội nghị Bước 5.1. Thành phần: Đảng ủy viên (Tầng 3)
16:00: Hội nghị Bước 5.2. Thành phần: Ban Giám đốc Sở (Tầng 3)
Thứ tư
05/08/2020
Thứ năm
06/08/2020
14:00: Họp nghe báo cáo về dự án nhãn hiệu chứng nhận Bạch Mã tại UBND tỉnh (Đ/c Thuần, Dương chuẩn bị tài liệu cùng dự)
Thứ sáu
07/08/2020
Thứ bảy
08/08/2020
Chủ nhật
09/08/2020
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.465.892
Truy cập hiện tại 251