Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp “Dầu tràm Lộc Thuỷ”
Ngày cập nhật 23/03/2021

Ngày 19/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 392/TB-SKHCN về kết quả kiểm tra tại Hợp tác sản xuất chế biến dịch vụ dầu tràm Lộc Thủy trong việc quản lý, sử dụng, phát triển nhãn hiệu tập thể “Dầu tràm Lộc Thủy”.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.302