Tìm kiếm tin tức
V/v đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2020
Ngày cập nhật 27/11/2020

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, đồng thời chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý tổ chức, cá nhân báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở định kỳ năm 2020 theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11/2020 theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 99