Tìm kiếm tin tức
Thay đổi hỗ trợ giải và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 03/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hỗ trợ giải và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi

“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

          Thực hiện Công văn số 6219/UBND-DL ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung hỗ trợ giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2020, Công văn số 6734/UBND-DL ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

          Ban Tổ chức cuộc thi thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân về bổ sung hỗ trợ giải và thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, như sau:

          1. Về cơ cấu hỗ trợ ươm tạo ý tưởng, dự án và phát triển sản phẩm sau khi đã điều chỉnh bổ sung, gồm:

          a) Hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và kinh phí hỗ trợ, cụ thể gồm:

- 01 Giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- 02 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

- 03 Giải ba, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Đối với Giải nhất: sau khi thẩm tra, hoàn chỉnh sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh đặt hàng bằng hình thức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ.

b)  Hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nguồn kinh phí của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh):

- 01 giải A: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn);

- 02 giải B, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ khác chi tiết theo Thể lệ cuộc thi.

          2. Về điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi:

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 30/9/2020;

- Vòng sơ khảo, vòng chung kết: tháng 10/2020;

- Công bố kết quả và tổ chức trao giải: cuối tháng 10/2020.

Mẫu hồ sơ đăng ký, Thể lệ cuộc thi và các thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website: skhcn.thuathienhue.gov.vn hoặc https://codokhoinghiep.thuathienhue.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cơ quan thường trực cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3833859, fax: 0234.3845093, email: nvntuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn.

Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo và tuyên truyền về Cuộc thi theo cơ cấu hỗ trợ giải và mốc thời gian mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.442
Truy cập hiện tại 4.509