Tìm kiếm tin tức
Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Ngày cập nhật 07/03/2019

Thực hiện công văn số 418/BKHCN-ĐP ngày 16 tháng 02 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời quý cơ quan, tổ chức xây dựng hồ sơ dự án (theo khoản 1, điều 14 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án theo Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) kèm theo cam kết của đơn vị chủ trì thực hiện dự án (nếu là doanh nghiệp) về việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.

Tiêu chí để lựa chọn, đề xuất dự án: ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân của chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái,....

Hồ sơ dự án (gồm 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế trước ngày 31 tháng 3 năm 2019 để Sở tiến hành các thủ tục theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không tiếp nhận những hồ sơ đề xuất sau thời hạn nêu trên.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại: 0234.3824935; fax: 0234.3845093; hoặc truy cập vào website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn/.

Tập tin đính kèm:
Đình Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.127
Truy cập hiện tại 4.315