Tìm kiếm tin tức
Kết luận thanh tra về việc tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của các cơ sở bức xạ; về quản lý và sử dụng PTĐ nhóm 2 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/12/2018

Ngày 26/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1300/KL-SKHCN về việc tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của các cơ sở bức xạ; về quản lý và sử dụng PTĐ nhóm 2 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết kết luận xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
PV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.079.640
Truy câp hiện tại 432