Tìm kiếm tin tức
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 07/11/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 188/QĐ-SKHCN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1481/QĐ-SKHCN ngày 27/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.065.609
Truy câp hiện tại 206