Tìm kiếm tin tức
Thông báo danh sách 12 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 11/09/2018

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

 

THÔNG BÁO

Danh sách 12 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Căn cứ kết quả chấm các hồ sơ dự thi vòng sơ khảo cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo danh sách 12 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, cụ thể như sau:

STT Tên ý tưởng, dự án

Tên tổ chức, nhóm cá nhân,

cá nhân

1 Ứng dụng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang