Tìm kiếm tin tức
Kết luận thanh tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/04/2018

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN đối với tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kết luận thanh tra số 272/KL-SKHCN về việc thanh tra hoạt động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
PV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.806.546
Truy câp hiện tại 237