Tìm kiếm tin tức
Đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Ngày cập nhật 11/01/2018

Ngày 03 tháng 01 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Để có căn cứ tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời quý cơ quan, tổ chức xây dựng hồ sơ dự án kèm theo cam kết của đơn vị chủ trì thực hiện dự án (nếu là doanh nghiệp) về việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.

Hồ sơ dự án (gồm 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế trước ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại: 0234.3824935; fax: 0234.3845093; hoặc truy cập vào website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.748.489
Truy câp hiện tại 580