Tìm kiếm tin tức
Kết luận thanh tra về việc tuân thủ pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng, về chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Ngày cập nhật 01/08/2017

Ngày 19/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận số 949/KL-SKHCN về việc tuân thủ pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng, về chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.620.061
Truy câp hiện tại 144