Tìm kiếm tin tức
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Văn phòng
1Hồ ThắngGiám đốc0911226999 hthang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
2Trần Thị Thùy YênPhó Giám đốc0905706180 tttyen.skhcn@thuathienhue.gov.vn
3Nguyễn Kim TùngPhó Giám đốc0914125421 nktung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
4Lê Đình Hoài VũChánh văn phòng0349446789 ldhvu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
5Phan Nữ Anh ThưPhó Chánh văn phòng0905979772 pnathu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
6Nguyễn Thị ThuýKế toán Sở0935245089 ntthuy.skhcn@thuathienhue.gov.vn
7Phan Thanh ChungChuyên viên0941.346.695 ptchung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
8Nguyễn Thị Như LànhChuyên viên0773421248 ntnlanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
9Võ Ngọc Việt HàChuyên viên vnvha.skhcn@thuathienhue.gov.vn
10Trần KỳBảo vệ0358164633 tky.skhcn@thuathienhue.gov.vn
11Nguyễn Văn DũngLái xe0913449483 nvdung.skhcn@.thuathienhue.gov.vn
12Nguyễn Văn SoảiLái xe0905330993 nvsoai.skhcn@thuathienhue.gov.vn
13Lê Thị Minh BằngTạp vụ0773421248 ltmbang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
14Võ Thị Kim ThoaKế toán0905743883 vtkthoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn
15Lê Thị Cẩm TúChuyên viên0778595405 ltctu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
16Ngô ThuầnTrưởng phòng0916921854 nthuan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
17Nguyễn Đức PhúPhó trưởng phòng0914001976 ndphu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
18Hồ Lê Thủy DươngChuyên viên0773438927 hltduong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
19Nguyễn Đình Nhật PhướcChuyên viên0388618239 ndnphuoc.skhcn@thuathienhue.gov.vn
20Hoàng Công KỳChuyên viên0395300766 hcky.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Khoa học
21Hoàng Việt HươngTrưởng phòng0914312007 hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
22Hoàng CôngChuyên viên0971992222 hcong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
23Trần Thị Hồng MinhChuyên viên038 8474902 tthminh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
24Nguyễn Thị Thu HươngChuyên viên0989981675 ntthuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
25Hồ Thanh ChữChuyên viên0369677515 htchu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Thanh tra Sở
26Văn Đức HòaChánh thanh tra0905118931 vdhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn
27Hà Thị HồngPhó Chánh thanh tra0914105055 hthong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
28Nguyễn Văn Ngọc TườngChuyên viên039 5777477 nvntuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
29Dương Quốc TuấnTrưởng phòng0914351304 dqtuan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
30Nguyễn Thị Quỳnh NhưPhó trưởng phòng0907418636 ntqnhu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
31Phan Thị Nhật LinhChuyên viên0869841427 ptnlinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
32Cổ Kim Nguyên PhươngChuyên viên0938.212.905 cknphuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
33Lê Duy PhướcChuyên viên076.2755572 ldphuoc.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
34Tống Viết Hoàng AnhChi cục trưởng0983020113 tvhanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
35Nguyễn Thị Thu HàTrưởng phòng0935669327 nttha.skhcn@thuathienhue.gov.vn
36Nguyễn Phước NhânTrưởng phòng0905162177 npnhan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
37Nguyễn Thúy NgaKế toán0987460474 ntnga.skhcn@thuathienhue.gov.vn
38Hồ Thị Hương ThuỷChuyên viên0917991237 hththuy.skhcn@thuathienhue.gov.vn
39Nguyễn Thị Xuân MaiChuyên viên0902403135 ntxmai.skhcn@thuathienhue.gov.vn
40Trần Phương ĐiệpChuyên viên0971826789 tpdiep.skhcn@thuathienhue.gov.vn
41Nguyễn Thị Yên PhươngChuyên viên0935866677 ntyphuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
42Ngô NhânLái xe0383563715 nnhan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
43Nguyễn Đình HùngGiám đốc0905161639 ndhung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
44Nguyễn Quang TùngPhó Giám đốc0905857777 nqtung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
45Hoàng Việt NgaTrưởng phòng0903515204 hvnga.skhcn@thuathienhue.gov.vn
46Võ Hữu Minh ĐứcTrưởng phòng0913.395.115 vhmduc.skhcn@thuathienhue.gov.vn
47Nguyễn Tấn Hương ToànTrưởng phòng0834.084.085 nthtoan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
48Phan Thị Thùy DươngKế toán0935.293.656 pttduong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
49Lê Đắc ThạnhChuyên viên0766.655.654 ldthanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
50Nguyễn Viết PhươngChuyên viên0905.441.819 nvphuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
51Nguyễn Đức PhátChuyên viên0905495513 ndphat.skhcn@thuathienhue.gov.vn
52Trần Thị Phương ThảoChuyên viên0985.915.505 ttpthao.skhcn@thuathienhue.gov.vn
53Trần Đặng Duy VũChuyên viên0918250727 tddvu.skhcn@thuathienhue.gov.vn
54Trần Nhật ĐịnhChuyên viên0932.669.498 tndinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
55Nguyễn Thị Minh HằngChuyên viên0384.650.164 ntmhang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Duy TânChuyên viên0905.661.105 ndtan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
57Nguyễn Minh NhungChuyên viên0349.821.931 nmnhung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
58Nguyễn Phi ĐônChuyên viên0366357537 npdon.skhcn@thuathienhue.gov.vn
59Hà Thị Như ÝChuyên viên0327382008 htny.skhcn@thuathienhue.gov.vn
60Phạm Chí TrungBảo vệ0343712721 pctrung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
61Trần Hữu KhánhLái xe0914.202.287 thkhanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN
62Châu Văn NgọcGiám đốc0914237755 cvngoc.skhcn@thuathienhue.gov.vn
63Trần Đình Duy HinhPhó Giám đốc0905290058 tddhinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
64Hoàng Nhật LinhPhó Giám đốc0936647777 hnlinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
65Nguyễn Khoa Diệu HàTrưởng phòng0914289794 nkdha.skhcn@thuathienhue.gov.vn
66Trịnh Ngọc MinhTrưởng phòng0934895241 tnminh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
67Phạm Đăng KhoaTrưởng phòng0905665337 pdkhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn
68Nguyễn Cửu Tố QuangPhó trưởng phòng0914550470 nctquang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
69Lê Thị Mỹ HạnhPhó trưởng phòng078306606 ltmhanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
70Hồ Xuân HảoPhó trưởng phòng0763172846 hxhao.skhcn@thuathienhue.gov.vn
71Trần Nguyên DũngPhó trưởng phòng0326656565 tndung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
72Trần Đình TriPhó trưởng phòng0913949794 tdtri.skhcn@thuathienhue.gov.vn
73Trần Tiến DũngPhó trưởng phòng0905678210 ttdung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
74Phan TrọngChuyên viên0935059521 ptrong.skhcn@thuathienhue.gov.vn
75Nguyễn Hải ĐăngChuyên viên0983426505 nhdang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
76Dương Thị Thùy ChâuChuyên viên0782578859 dttchau.skhcn@thuathienhue.gov.vn
77Hồ Ngọc HưngChuyên viên0338173305 hnhung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
78Nguyễn Hạnh TrinhChuyên viên0767118292 nhtrinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
79Châu Văn Minh NhậtChuyên viên0905239596 cvmnhat.skhcn@thuathienhue.gov.vn
80Nguyễn Cẩm VânChuyên viên0702629758 ncvan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
81Trịnh Ngọc AnhChuyên viên0905509040 tnanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
82Nguyễn Võ Kim NgânChuyên viên0788582286 nvkngan.skhcn@thuathienhue.gov.vn
83Nguyễn Văn DuậtChuyên viên0868445499 nvduat.skhcn@thuathienhue.gov.vn
84Cao Quang HùngChuyên viên0901757949 cqhung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
85Dương Thị Kim ThuỷChuyên viên0986241408 dtkthuy.skhcn@thuathienhue.gov.vn
86Nguyễn Đình KhoaChuyên viên0905280497 ndkhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn
87Nguyễn Thị Nhật TrinhChuyên viên0932040568 ntntrinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
88Hồ Thị HiềnChuyên viên0799453909 hthien.skhcn@thuathienhue.gov.vn
89Phạm Trần Quốc BảoChuyên viên0971079077 ptqbao.skhcn@thuathienhue.gov.vn
90Lê Hồng SơnBảo vệ0376741321 lhson.skhcn@thuathienhue.gov.vn
91Trần Quang TháiBảo vệ0812123735 tqthai.skhcn@thuathienhue.gov.vn
92Vương Hưng ThắmBảo vệ0935.204.564 vhtham.skhcn@thuathienhue.gov.vn
93Trịnh Ngọc HùngLái xe0932405078 tnhung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung
94Lê Thị Tố NgaGiám đốc0903570181 lttnga.skhcn@thuathienhue.gov.vn
95Lê Nguyễn Thới TrungTrưởng phòng0935316466 lnttrung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
96Hồ Thị Cẩm GiangTrưởng phòng0932061424 htcgiang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
97Văn Đức Tiến HưngKế toán0935847001 vdthung.skhcn@thuathienhue.gov.vn
98Nguyễn Thị Khánh QuỳnhChuyên viên0387654330 ntkquynh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
99Nguyễn Ngọc HoàChuyên viên0824015152 nnhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn
100Phan Ngọc Nhật QuangChuyên viên0962830027 pnnquang.skhcn@thuathienhue.gov.vn
101Nguyễn Thị Hoàng LinhChuyên viên0935980121 nthlinh.skhcn@thuathienhue.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
102AdminChuyên viên
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.627
Truy cập hiện tại 3.508