Tìm kiếm tin tức
Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2018
Ngày cập nhật 30/01/2019
Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Ngày 29/01/2019, Công đoàn bộ phận Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2019. Đến dự có bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở phụ trách Trung tâm, ông Ngô Thuần, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN cùng 31 cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Châu Văn Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã giao kế hoạch năm 2019 cho các phòng thuộc Trung tâm, đồng thời đề nghị các phòng, cán bộ của Trung tâm phải luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, qua đó đề ra một số giải pháp nhằm đưa Trung tâm ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Công đoàn bộ phận Trung tâm hiện nay có 31 đoàn viên công đoàn, trong đó có 09 nữ (chiếm tỉ lệ 29,0%). Trong năm 2018, Công đoàn bộ phận luôn có sự ủng hộ của tổ chức, chính quyền. Đa số viên chức và người lao động đều được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, ngành nghề đào tạo. Lực lượng đoàn viên công đoàn trong độ tuổi thanh niên khá dồi dào nên đã phát huy tính năng động trong công tác chuyên môn, cũng như tham gia các hoạt động đoàn thể sôi nổi.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Sở giao, Trung tâm đã cụ thể hóa các hoạt động triển khai, cố gắng bám sát kế hoạch, đặc biệt là các hoạt động tham mưu, tư vấn và phục vụ quản lý nhà nước về dịch vụ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cũng như các dự án khoa học công nghệ cấp huyện, tính đến thời điểm báo cáo, Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch năm 2018 đề ra.

Cũng trong thời gian này, được sự chỉ đạo của Chi bộ, Đảng bộ, của Công đoàn cơ sở và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn Trung tâm đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên sắp xếp thời gian để đoàn viên học tập, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Chú trọng việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV. Năm 2018, có 01 viên chức tham gia chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; 01 viên chức tham gia chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; 01 viên chức tham gia chương trình đào tạo chuyên viên chính; 01 viên chức hoàn thành chương trình đào tạo quản lý cấp phòng. Công đoàn đã phối hợp với tổ chức, chính quyền Trung tâm phát động phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018. Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị giao ban các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ để giao lưu, học tập kinh nghiệm tại thành phố Huế…

Về công tác chăm lo đời sống viên chức, người lao động, Công đoàn đã quan tâm đến các quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCNV, đã kịp thời động viên, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ nên năm 2018 không có vấn đề phát sinh trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn bộ phận đã đề ra một số giáp và phương hướng trong năm 2019 để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn. Trong đó chú trọng lại việc kiện toàn BCH Công đoàn, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chấp hành công đoàn sau khi đã thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dungj tiến bộ KH&CN trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN để hoạt động hiệu quả ngày một hiệu quả hơn. Tiếp tục phối hợp với chính quyền xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động tài chính trên cơ sở đơn vị hoạt động theo Nghị định 54. Tiếp tục phối hợp với chính quyền tham gia quản lý về tài chính của Trung tâm để hoạt động tài chính minh bạch và hiệu quả. Tổ chức tham qua nghỉ dưỡng cho đoàn viên công đoàn hè 2019; kết hợp cùng chính quyền Trung tâm thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động năm 2019…

Để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch năm 2019, BCHCĐ bộ phận sẽ thường xuyên trao đổi với công đoàn cơ sở, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, công đoàn cơ sở, sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công đoàn bộ phận.

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.065.655
Truy câp hiện tại 220