Tìm kiếm tin tức
Hội đồng tuyển chọn đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam”
Ngày cập nhật 25/11/2021

Ngày 24/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Trong đó, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia tuyển chọn đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam”, do TS. Hồ Thắng làm chủ nhiệm và Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung (Bảo tàng) là tổ chức chủ trì đề tài.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn gồm có: PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Hồ Thanh Hải - Chuyên gia độc lập, Phó Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Ngô Đắc Chứng - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Lê Đình Thủy - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Ủy viên phản biện 2. Cùng các ủy viên gồm: TS. Nguyễn Xuân Dũng - Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường; PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và PGS.TS Vũ Tiến Thịnh - Trường Đại học Nông Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh.

Trình bày thuyết minh tại Hội đồng, TS. Hồ Thắng - Chủ nhiệm đề tài cho biết, khu vực Duyên hải miền Trung bao gồm 14 tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Thuận Hải với hai hệ sinh thái được đánh giá cao ở cấp độ quốc tế là rừng mưa nhiệt đới và đầm phá nước lợ ven biển. Trong đó, hệ sinh thái đầm phá nằm dọc theo bờ biển các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung với 12 đầm, phá nước lợ ven bờ biển, tiêu biểu nhất là hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là điểm dừng chân của hơn 30 loài chim nước di cư, trong số đó có nhiều loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục các loài chim được bảo vệ nghiêm ngặt của Cộng đồng châu Âu.

Theo TS. Hồ Thắng, cho đến nay chưa có công trình khoa học nghiên cứu về khu hệ chim cho toàn vùng đầm phá khu vực duyên hải miền Trung, các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung ở một số đầm, phá nhất định theo từng địa phương. Các nghiên cứu chỉ ở mức đánh giá về sự đa dạng thành phần loài chim có giá trị khoa học và kinh tế một số đầm phá ven biển miền Trung.

Nhằm bảo vệ, phục hồi và phát triển một số quần thể chim nước hoang dã, quý hiếm, có giá trị bảo tồn; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên cho cộng đồng vùng đầm phá ven biển, ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc thành lập Khu đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, trong đó có mục tiêu bảo vệ, phục hồi và phát triển quần thể chim nước hoang dã, quý hiếm có giá trị bảo tồn, đặc biệt các loài chim di trú; phục hồi và phân vùng Ô Lâu trở thành “Sân chim” tiêu biểu của khu vực và toàn quốc. Mặt khác, tạo điều kiện cho Bảo tàng hoàn thành Quyết định 3399/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng đến năm 2030, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”. Việc đánh giá hiện trạng khu hệ chim, đặc biệt các loài chim nước di cư có giá trị khoa học và kinh tế ở ven biển Duyên hải miền Trung, trên cơ sở đó xác định các giải pháp nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững là nhu cầu hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên, Bảo tàng đã đề xuất thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Điều tra, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất các giải pháp quản lý bảo tồn, sử dụng bền vững các loài chim có giá trị khoa học và kinh tế vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam”.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu khu hệ chim nhằm bảo tồn và phát triển các quần thể chim có giá trị ở vùng đầm phá miền Trung Việt Nam; xây dựng mô hình “sân chim” và bộ mẫu vật cho Bảo tàng. Cụ thể, xây dựng được bộ dữ liệu (gồm danh lục, đặc điểm sinh thái, phân bố và tình trạng bảo tồn) về khu hệ chim thuộc vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam; xây dựng được mô hình sân chim ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp có hiệu quả về quản lý, bảo tồn đa dạng các loài chim ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

Đề tài dự kiến triển khai thực hiện trong 36 tháng (từ tháng 12/2021 – 12/2024) với các nội dung gồm: Điều tra thành phần loài chim và đặc điểm phân bố ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá các tác nhân ảnh hưởng, đe dọa sự suy giảm về số lượng và sự phân bố của một số loài, quần thể chim nước, chim di cư quý hiếm cần bảo vệ; Nghiên cứu thành phần thức ăn của một số loài chim nước quan trọng tại vùng đầm phá ven biển miền Trung; Đánh giá khả năng xây dựng sân chim trên cơ sở phân tích điều kiện tự nhiên, xã hội và tập tính các loài mục tiêu; Lập và thực hiện phương án xây dựng một “sân chim” ở miền Trung Việt Nam; Xây dựng bộ mẫu vật chim tiêu biểu vùng đầm phá ven biển phục vụ Bảo tàng; Định hướng phương án bảo tồn và phát triển bền vững các quần thể chim hoang dã tại các địa phương.

Sản phẩm dự kiến của đề tài sau khi hoàn thành nghiên cứu gồm: Bộ cơ sở dữ liệu về thành phần loài chim vùng đầm phá ven biển miền Trung; Bản đồ phân bố các loài chim trong khu vực nghiên cứu; Bộ mẫu vật ít nhất 50 loài chim được chế tác thành tiêu bản trưng bày tại Bảo tàng; Xây dựng được mô hình sân chim ở miền Trung với sinh cảnh thích hợp có diện tích > 100ha, số lượng loài > 50, số lượng cá thể ổn định > 15.000 con; Báo cáo về các giải pháp quản lý, bảo tồn có hiệu quả các loài chim trong khu vực nghiên cứu; Công bố 01-02 bài báo quốc tế và 02-03 bài báo chuyên ngành trong nước; hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh; 02 Thạc sĩ theo hướng nghiên cứu đề tài.

GS.TS. Ngô Đắc Chứng - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Ủy viên phản biện.

Sau khi nghe TS. Hồ Thắng trình bày thuyết minh và dự toán đề tài, Hội đồng tư vấn tuyển chọn đã nhận xét và đánh giá hồ sơ đề tài dựa trên các tiêu chí cụ thể. Theo các thành viên Hội đồng, đề tài có tính cấp thiết và có giá trị cao đối với công tác bảo tồn, các nội dung và sản phẩm đề tài bám sát theo đơn đặt hàng; nhân lực thực hiện, phương pháp nghiên cứu, phương án chuyển giao sản phẩm cũng như dự toán kinh phí đưa ra phù hợp và khả thi; đơn vị chủ trì, tổ chức phối hợp và các thành viên tham gia có đủ năng lực nghiên cứu phù hợp để thực hiện đề tài... Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần xây dựng kế hoạch chặt chẽ, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, làm rõ hơn phạm vị không gian thực hiện, phương pháp đánh giá các mối đe dọa cũng như vị trí, cơ chế quản lý, điều hành trong việc xây dựng sân chim,...

PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội đồng phát biểu.

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao hồ sơ cũng như thuyết minh đề tài với nội dung cơ bản đầy đủ, phương pháp phù hợp với từng nội dung nghiên cứu. PGS.TS. Lê Xuân Cảnh cho rằng, đây là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn, có tính khả thi cao, nghiên cứu vấn đề có tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và kinh tế phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ven biển Duyên hải miền Trung. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài tiếp thu toàn diện các ý kiến góp ý của Hội đồng. Qua đó tiến hành bổ sung, chỉnh sửa lại cấu trúc nội dung và hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng để triển khai thực hiện. Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đạt tiêu chuẩn tuyển chọn với số điểm là 84,14 điểm.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 239