Tìm kiếm tin tức
Buổi làm việc giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/05/2020

Chiều ngày 21/5/2020, đồng chí Hồ Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tháp tùng đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. GS.TS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn về các nội dung hợp tác KH&CN (theo giấy mời của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam).

Mở đầu buổi tiếp, GS. Châu Văn Minh thay mặt Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhân dịp này, GS. Châu Văn Minh đã giới thiệu tóm tắt về nhân lực, vật lực, tiềm lực khoa học của Viện, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ, chuyển giao nhanh các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

Thay mặt đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã dành cho đoàn, đặc biệt đánh giá cao tinh thần hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ của Viện đối với tỉnh trong thời gian qua, và hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Viện trong thời gian sắp tới.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà lưu niệm cho GS.TS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày báo cáo tóm tắt về các nội dung KH&CN của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thành tựu hợp tác đã đạt được

Trước đó, ngày 20 tháng 11 năm 2013, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã ký bản thỏa thuận Hợp tác về KH&CN với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2020. Mục tiêu của hợp tác được xác định là: (1) Phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực KH&CN của Viện Hàn KH&CN Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế vào việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; (2) Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm tham gia nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN, các phát minh, sáng chế vào việc nâng cao năng suất và chất l­ượng sản phẩm, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của tỉnh tiếp nhận chuyển giao và áp dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN mới của Viện Hàn lâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua hai bên đã hợp tác thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN đem lại những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng số nhiệm vụ đã hợp tác do hai bên cùng cấp kinh phí từ 2014 đến nay là 7 nhiệm vụ với tổng kinh phí 11.238,0 triệu đồng. Trong đó: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cấp 5.500,0 triệu đồng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 5.738,0 triệu đồng, như sau:

Các đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong giai đoạn 2014-2016: Tổng số nhiệm vụ đã hợp tác do hai bên cùng cấp kinh phí là 03 nhiệm vụ với tổng kinh phí 3.596,0 triệu đồng. Trong đó: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cấp 1.850,0 triệu đồng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 1.746,0 triệu đồng. Gồm có: Đề tài hợp tác năm 2014Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung thực hiện đã được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và được Hội đồng đánh giá ở mức “khá”; Đề tài hợp tác năm 2015 Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirulina làm thực phẩm chức năng” do Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung chủ trì thực hiện đã được nghiệm thu; Đề tài hợp tác năm 2016 “Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật chủ trì thực hiện đã được nghiệm thu.

Trong giai đoạn 2017-2020: Bắt đầu từ 2017, đề tài hợp tác thực hiện theo cơ chế 1:1 (01 đề tài do Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cấp kinh phí, 01 đề tài do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp kinh phí). Có 04 nhiệm vụ trong giai đoạn này được 2 phía cấp kinh phí thực hiện với tổng kinh phí 7.642,0 triệu đồng. Trong đó: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cấp 3.650,0 triệu đồng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 3.992,0 triệu đồng. Gồm có: Đề tài hợp tác 2017 Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôido Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam chủ trì thực hiện với kinh phí 1.180,0 triệu đồng từ nguồn của tỉnh Thừa Thiên Huế (đề tài đã được nghiệm thu). Đề tài hợp tác năm 2017 “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu mới Vernonia amigdalinaDelile (cây lá đắng) tại tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng ứng dụng” do Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung chủ trì thực hiện với kinh phí 1.400 triệu đồng từ nguồn của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (đề tài đã được nghiệm thu). Đề tài hợp tác năm 2018 “Đánh giá tài nguyên cây thuốc và tri thức bản địa về các loài cây dược liệu phục vụ phát triển công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung chủ trì thực hiện với kinh phí 1.066,0 triệu từ nguồn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2020. Đề tài hợp tác năm 2018 “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huếdo Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung chủ trì thực hiện với kinh phí 400,0 triệu đồng từ nguồn của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Các nhiệm vụ KH&CN độc lập do tỉnh Thừa Thiên Huế cấp toàn bộ kinh phí

Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp cho 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và đối ứng thực hiện 01 đề tài cấp quốc gia do các đơn vị thành viên của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ trì thực hiện với tổng kinh phí 3.106,0 triệu đồng. Đó là các đề tài:Đề tài “Nghiên cứu sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng” do Viện Hóa học chủ trì thực hiện năm 2014, với tổng kinh phí 660 triệu đồng. Đề tài KH&CN “Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Tài nguyên và Môi trường biển chủ trì thực hiện năm 2015, với  tổng kinh phí 1.477 triệu đồng. Trong năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất đặt hàng với Bộ KH&CN nhiệm vụ cấp thiết ở địa phương “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, vận hành an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và bảo tồn di sản văn hóa”. Năm 2016, Viện Vật lý Địa cầu được chọn chủ trì thực hiện đề tài với tổng kinh phí được duyệt 6.869,4 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương cấp 5.900,0 triệu đồng, ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế cấp đối ứng 969,0 triệu đồng). Hiện đề tài đang ở giai đoạn cuối để chuẩn bị nghiệm thu chính thức.

Đồng chí Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN tháp tùng đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đến thăm Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Một số nhiệm vụ quan trọng khác

Khác với giai đoạn hợp tác trước đây, giai đoạn hợp tác 2014 -2020, để tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam điều phối, giám sát các hoạt động triển khai thực hiện Thỏa thuận đến năm 2020, ngày 05/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều phối thực hiện Thỏa thuận hợp tác về KH&CN giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Ban Điều phối do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (hiện nay là Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế) làm Trưởng ban và GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam làm đồng Trưởng ban, cùng một số thành viên khác.

Kể từ ngày được thành lập, Ban Điều phối đã tổ chức được 04 cuộc họp (02 tại Huế và 02 tại Hà Nội) để bàn và triển khai một số nội dung quan trọng như: việc xây dựng, triển khai các đơn vị khoa học của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tại Thừa Thiên Huế: đầu tư xây dựng Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung; đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; các đề tài hợp tác... 

Song song với các cuộc họp của Ban Điều phối, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các cuộc làm việc, trao đổi với Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo, trong đó có các đề tài KH&CN hợp tác như nêu trên.

Bên cạnh những hợp tác về nhiệm vụ KH&CN, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện và cụ thể hóa về chủ trương cấp thêm đất để Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới nhằm tăng cường năng lực KH&CN cho Viện và cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung đã có trụ sở ổn định với diện tích hơn 6000m2, bao gồm tòa nhà chính 3 tầng, 1 khu sản xuất thử nghiệm và 1 khu nhà phụ trợ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chủ trương giao đất tại khu C, Khu quy hoạch An Vân Dương với diện tích 1,69 ha để xây dựng Trung tâm Tích hợp ứng phó sự cố môi trường biển trực thuộc Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung nhằm xây dựng đồng bộ cơ sở, đầu tư thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và quan trắc môi trường biển để tạo cơ sở đề xuất và xây dựng các phương án tích hợp ứng phó với sự cố môi trường biển và các phương án thích nghi với biến đổi khí hậu cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp 17,5 ha đất ở huyện Phong Điền để Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam xây dựng Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiênViệt Nam và Cứu hộ động thực vật. Đến nay, dự án “Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam” đã được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam khởi công xây dựng và bước đầu đi vào hoạt động.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã hỗ trợ, tư vấn cho Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng dự án Rừng mưa nhiệt đới, thu thập mẫu vật, kế hoạch triển khai. Các cán bộ của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đã được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Hải dương học Nha Trang đào tạo, tập huấn về cách lấy mẫu, chế tác mẫu, bảo quản mẫu vật...nhờ đó năng lực của cán bộ Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung được nâng cao so với những ngày mới thành lập. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2009-2019), Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin cơ bản bộ mẫu vật về thiên nhiên thuộc các tỉnh duyên hải miền Trung” nhằm đánh giá tổng quan khả năng thu thập và định hướng công tác sưu tầm mẫu vật của bảo tàng đến năm 2030.

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác về KH&CN giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đòi hỏi của xã hội. Nhiều công nghệ do Viện phát triển đã được khẳng định nhưng chưa được Viện giới thiệu, chuyển giao cho tỉnh. 

Tại buổi làm việc

Các nội dung hợp tác trong thời gian đến

Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đặt ra “Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao”.

Để góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị:

1. Viện Hàn lâm hỗ trợ tỉnh trong quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế thành một trong những Trung tâm KH&CN lớn của cả nước thông qua các chủ trương, định hướng, triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược như phát triển tiềm lực KH&CN, hình thành các thiết chế KH&CN trọng điểm và thực hiện các chương trình phát triển ứng dụng tiến bộ KH&CN của tỉnh.

2. Viện Hàn lâm ưu tiên tập trung đầu tư để Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật đi vào hoạt động ổn định; đầu tư mở rộng Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật; sớm đầu tư xây dựng Trung tâm Tích hợp ứng phó sự cố môi trường biển trực thuộc Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung tại thành phố Huế. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung trong công tác triển khai, đầu tư cơ sở hạ tầng.

3. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác KH&CN giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là hướng phát triển dược liệu biển và sàng lọc hoạt tính sinh học tại Huế để đưa ra sản phẩm có giá trị nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Trung. Hai bên cùng đầu tư nhiệm vụ có quy mô lớn để thực hiện mục tiêu này.

4. Viện Hàn lâm và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp đề xuất các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, cấp quốc gia nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

5. Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung là Bảo tàng cấp khu vực được thành lập theo Quyết định 86/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được đưa vào danh mục dự án đầu tư xây dựng mới. Tỉnh đã dành quỹ đất và vị trí thuận lợi cho Bảo tàng hoạt động tại Cồn Dã Viên (Nhà máy nước cũ); kính đề nghị Viện Hàn lâm quan tâm bố trí nhiệm vụ cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giúp Bảo tàng của tỉnh xây dựng kịch bản trưng bày để chuẩn bị cho việc xây dựng trưng bày.

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng đề án thu thập mẫu vật phục vụ cho việc trưng bày của Bảo tàng, đề nghị Viện Hàn lâm xem xét hỗ trợ cho tỉnh một nhiệm vụ KH&CN để thực hiện thu thập mẫu vật trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Viện Hàn lâm cho chủ trương để Bảo tàng lập đề xuất nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung chia sẻ mẫu vật có được từ dự án “Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”.

Ngoài ra, phía tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị xem xét và đưa các đề tài sau vào kế hoạch thực hiện hợp năm 2021 như: Đề tài “Nghiên cứu đánh giá biến động nguồn lợi, đặc điểm sinh học sinh sản cá bống thệ (Oxyurichthys tentacularis) phục vụ bảo vệ và phát triển nguồn lợi tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Hàn lâm quản lý, cấp kinh phí và giao trực tiếp Viện Tài nguyên và Môi trường biển chủ trì thực hiện. Đây là nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản là cơ sở quan trong cho việc triển khai nghiên cứu sản xuất giống cá bống thệ tại Thừa Thiên Huế; Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất nhân tạo giống cá bống thệ (Oxyurichthys tentacularis) tại Thừa Thiên Huế” do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, cấp kinh phí và giao trực tiếp Viện Tài nguyên và Môi trường biển chủ trì thực hiện (sau khi có kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản); Ngoài ra, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo tồn và phát triển nguồn gen rau rừng bản địa có giá trị tại Thừa Thiên Huế” do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đề xuất là đơn vị chủ trì, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xem xét đưa vào danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc kế hoạch năm 2021.

Hiện nay, huyện Phong Điền được quy hoạch là một trong những vùng trồng cây dược liệu của tỉnh Thừa Thiên Huế, để phối hợp và thống nhất trong việc triển khai kế hoạch hợp tác, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam quan tâm đầu tư, bố trí nhiệm vụ cho Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật tại Phong Điền nghiên cứu sản xuất giống cây dược liệu có triển vọng để chủ động triển khai trồng thử nghiệm và cung cấp nguồn giống chủ động cho bà con địa phương phục vụ sản xuất theo định hướng phát triển vùng nguyên liệu và sản phẩm dược liệu của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến.

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.818