Tìm kiếm tin tức
Tiêu chuẩn và cách mạng công nghiệp 4.0
Ngày cập nhật 11/10/2018
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Ngày 10/10/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10. Tham dự lễ kỷ niệm có ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, đại diện các đơn vị trong Tổng cục, và đại diện một số doanh nghiệp đến tham dự.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2018 với chủ đề “Tiêu chuẩn và cách mạng công nghiệp lần thứ 4” nhằm nhấn mạnh vai trò của cách mạng công nghiệp 4.0, tiêu chuẩn hóa thúc đẩy công nghệ 4.0, nhấn mạnh về tốc độ thay đổi nhanh chóng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại những cơ hội cũng chứa đựng những thách thức riêng.
 
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh khẳng định đối với vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong đời sống kinh tế- xã hội của Việt Nam. Tiêu chuẩn không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn là cơ sở, định hướng công nghệ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh áp dụng v&a