Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025
Ngày cập nhật 18/06/2022

Nhằm thông tin đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, các nhà khoa học cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) theo định hướng của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

 

Tham dự Hội nghị về phía Sở KH&CN Thừa Thiên Huế có ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN; bà Trần Thị Thùy Yên – Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng toàn thể  các đại biểu, đại diện các Sở ban ngành; UBND các huyện, thị xã thành phố; các Viện nghiên cứu và các trường Đại học; các tổ chức trung ương đóng trên địa bàn; các tổ chức KH&CN cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: “Sở KH&CN với phương châm luôn đồng hành với tất cả các ngành, các địa phương, các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề cấp thiết về mọi mặt đời sống xã hội. Theo đó, nghiên cứu KH&CN phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đề tài nghiên cứu khoa học phải đáp ứng tính mới, tính khả thi, ưu tiên nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN mang tính ứng dụng, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu và các sản phẩm đó phải được thẩm định bởi thị trường”.

Bà Hoàng Việt Hương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học trình bày thông báo định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Hoàng Việt Hương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học đã đọc thông báo số 152/TB-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 và dự thảo định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022.

Về tiêu chí đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Nhiệm vụ KH&CN phải có tầm quan trọng và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phải lý giải được những vấn đề lý luận, thực tiễn trong việc định hướng phát triển chung của tỉnh hoặc đáp ứng một cách thiết thực và có hiệu quả những nhu cầu cấp thiết về KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ KH&CN phải có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến so với hiện trạng trên địa bàn tỉnh và có tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành.

Về định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 2022 – 2025

Đối với lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp: Chú trọng nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, thương mại hóa sản phẩm, gắn với thị trường tiêu thụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống, chăm sóc, chế biến. Phát triển những sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh, hình thành các sản phẩm OCOP; xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn với phát triển du lịch, nhất là các địa bàn ven biển, miền núi, đầm phá.

Ứng dụng công nghệ gen, công nghệ nhân giống trong quá trình chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản cho năng suất, chất lượng cao; chọn, tạo và du nhập các giống từ nơi khác có giá trị cao phù hợp với các vùng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu thị trường. Nghiên cứu, chọn tạo các giống vật nuôi, cây trồng chủ lực có giá trị, nhất là các loài dược liệu, cây ăn quả đặc sản, rau, hoa, thủy sản... phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tạo ra giống có khả năng kháng bệnh cao.

Nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục tráng, bảo tồn, phát triển các nguồn gen bản địa, tạo giá trị khác biệt phục vụ cho phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm đổi mới, cải tiến các biện pháp canh tác, tưới tiêu, thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch, các sản phẩm thức ăn, phân bón và thuốc trừ sâu sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng, chọn tạo các loại vật tư, máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ ngành nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật: Chú trọng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và internet kết nối vạn vật (IoT) trong các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nghiên cứu phát triển vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo; tự động hoá vào sản xuất và đời sống; công nghệ vật liệu mới, vật liệu chế sẵn, thân thiện với môi trường; công nghệ khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cao, các giải pháp công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới, tạo sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm công nghệ; ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để phát triển các sản phẩm, phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là xử lý chất thải độc hại, chất thải y tế. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực có thế mạnh như khoa học xã hội nhân văn, công nghệ thông tin gắn với chương trình xây dựng đô thị thông minh, công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp...

Đối với lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn: Cần chú trọng nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, hệ thống di tích lịch sử, phát huy giá trị văn hóa của các nghề và làng nghề truyền thống. Nghiên cứu sưu tầm, khôi phục và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của vùng đất Huế.

Nghiên cứu các vấn đề về quản lý xã hội, con người, văn hóa và nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, phát huy các giá trị văn hóa con người xứ Huế; nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Nghiên cứu hình thành, xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch, gắn kết giữa văn hóa và du lịch. Xây dựng, khai thác và phát triển du lịch thông minh, xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo hướng hình thành dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ theo hướng số hoá. Nghiên cứu xây dựng các mô hình, giải pháp phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới. Xác lập, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học; hỗ trợ tạo lập, khai thác, quản lý và phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù, có tiềm năng phát triển của địa phương.

Đối với lĩnh Khoa học Y dược: Cần nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân; nghiên cứu sản xuất nguyên liệu hoá dược phục vụ công nghiệp bào chế thuốc, tăng dần tỷ lệ nguyên liệu hoá dược trong tỉnh; quy hoạch một số vùng chuyên canh để sản xuất dược liệu, phát triển các sản phẩm có giá trị từ nguồn dược liệu của địa phương phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, dự phòng, chẩn đoán, điều trị các loại bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh mới nổi.

Chú trọng nghiên cứu, sưu tầm, thử nghiệm và áp dụng các bài thuốc cổ truyền chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người dân; nghiên cứu và phát triển các phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền; ứng dụng và phát triển các phương pháp điều trị không dùng thuốc: vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu, thể dục trị liệu... Nghiên cứu giải pháp khai thác kinh tế trong hoạt động y tế, nghiên cứu các mô hình gắn kết du lịch, nghỉ dưỡng với khám, chữa bệnh.

Đối với lĩnh vực Khoa học Tự nhiên: Cần quan tâm, nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển an toàn, bền vững nguồn gen cây trồng nông nghiệp, nguồn gen cây ăn quả, nguồn gen cây dược liệu, nấm dược liệu; các mẫu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vi sinh vật có ích có nguồn gen quý phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nâng cao năng lực dự báo, phòng, tránh thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học đảm bảo phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến về định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn tới. Trên cơ sở phiên thảo luận, Sở KH&CN sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan lấy ý kiến nhận xét, đánh giá và tham mưu UBND về định hướng đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cũng như các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KH&CN địa phương phát triển.

Đại diện các tổ chức, đơn vị tham gia nhiệm vụ KH&CN góp ý tại Hội nghị

Đại diện các tổ chức, đơn vị tham gia nhiệm vụ KH&CN góp ý tại Hội nghị

Hồ sơ và phiếu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ, dự án KH&CN giai đoạn 2022-2025 của các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia gửi về Sở KH&CN tại Tầng 3, Toà nhà 6 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kiều Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.470.112
Truy cập hiện tại 4.604