Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 công bố kết quả đánh...
Bộ sinh phẩm RT-PCR và realtime RT-PCR phát hiện nCoV được giao cho Học viện Quân y chủ trì, cam kết sau hai tuần hoàn...
Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân...
Bộ Y tế đã công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để người dân có đầy đủ thông tin cần thiết và chủ động phòng...
Ngày 14  tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147 /QĐ-UBND công...
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin...
Ngày 02  tháng 01  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc...

Ngày 9 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND ngày  08/10/2015 Ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên...
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND n gày  12/3/2015 Quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.945.587
Truy cập hiện tại 99