Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng
Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1707/QĐ-BYT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, Chương trình gồm 15 chuyên đề lý thuyết, thực tế và viết tiểu luận được cấu trúc thành 2 phần:  Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý Nhà nước và các kỹ năng chung gồm 4 chuyên đề dạy-học; Phần II: Kiến thức, kỹ năng chuyển môn và đạo đức nghề nghiệp với 11 chuyên đề dạy-học; kiểm tra, đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa. Tổng thời gian bồi dưỡng là 200 tiết học gồm 80 tiết lý thuyết; 116 tiết thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa và 4 tiết kiểm tra. Học viên phải tham gia các hoạt động học tập theo kế hoạch, nếu nghỉ quá 20% thời lượng học lý thuyết, không đạt bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa sẽ không được cấp chứng chỉ.

Các chuyên đề nghề nghiệp chuyên ngành như: hệ thống văn bản pháp quy về y tế dự phòng; an toàn sinh học tại các cơ sở y tế dự phòng; những vấn đề cập nhật về sức khỏe môi trường; những vấn đề cập nhật về sức khỏe nghề nghiệp; những vấn đề cập nhật về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý; kiểm soát các bệnh không lây nhiễm phổ biến và bệnh mới nổi; phát hiện và xử lý vụ dịch; quản lý y tế dự phòng dựa vào bằng chứng…Cụ thể:

Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (30 tiết)

Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Kiểm tra, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa (170 tiết)

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.727.467
Truy cập hiện tại 5.069