Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sôi nổi hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 05/08/2022

Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 trong công chức, viên chức và người lao động (CC-VC-NLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế đã được toàn thể cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tích cực hưởng ứng tham gia, trở thành một “diễn đàn” sôi nổi, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong việc nâng cao ý thức của cán bộ trong công tác CCHC.

Triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ CC-VC-NLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau hơn 4 tháng triển khai phát động, Bộ câu hỏi trắc nghiệm đã được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022, gồm có 2 phần: Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân). Phần thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi; mỗi câu có 4 phương án A, B,C hoặc D) và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi. Phần thi sáng kiến của tập thể: Đại diện cho đơn vị tham gia gửi bài viết về sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; nội dung sáng kiến không trùng lặp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh đến ngày 31/12/2021 và gửi về Sở Nội vụ tỉnh. Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại... CC-VC-NLĐ sử dụng mật khẩu và tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp trên hệ thống SSO của tỉnh để đăng nhập tham gia Hội thi.

Các bước tham gia Hội thi đã được quy định tại Kế hoạch 141/KH-UBND, theo đó bước 1: Truy cập website Hội thi: https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn, đăng nhập tham gia Hội thi theo tài khoản và mật khẩu công vụ cá nhân (SSO); Bước 2: Tham gia thi (Bấm nút “BẮT ĐẦU THI”); Bước 3: Sau khi trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu dự đoán số người trả lời đúng ở cuối bài thi, bấm nút “GỬI BÀI THI”.

Tại buổi phát động Hội thi vào ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã nhấn mạnh: Công tác CCHC vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh luôn khuyến khích những cách làm hay, mới mẻ để tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương một cách hiệu quả, chất lượng nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết, đây là một trong những sáng kiến khi lần đầu tiên tỉnh tổ chức một Hội thi CCHC bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CC-VC-NLĐ trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giao diện chính của website Hội thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, thông qua Hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp để có giải pháp tích cực triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, CC-VC-NLĐ hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

Phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trong CC-VC-NLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở KH&CN đã xây dựng Kế hoạch số 1319/KH-SKHCN ngày 26/7/2022 tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025.

Hội thi được tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CC-VC-NLĐ trong toàn Sở KH&CN về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về CCHC, từ đó phát huy tính năng động, sáng tạo của CC-VC-NLĐ trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước.

Thông qua Hội thi, các đơn vị, cá nhân có điều kiện nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình CCHC, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho CC-VC-NLĐ tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc Sở tham gia rất sôi nổi và nhiệt tình

Ngay sau khi UBND tỉnh phát động, tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 8/2022, lãnh đạo Sở đã phát động Hội thi đến toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ của Sở. Tuy chỉ mới phát động một ngày, nhưng toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ của Sở đã tham gia và hưởng ứng Hội thi một cách sôi nổi và hào hứng. Đến chiều ngày 02/8/2022, sau khi kết thúc ngày thứ hai của tuần đầu tiên có trên 95% cán bộ CC-VC-NLĐ của Sở tham gia dự thi.

Bảng tổng sắp số lượng người tham gia dự thi tính đến 17h ngày 02/8/2022

Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN cho biết, xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần phần phát triển ngành KH&CN, thời gian qua, cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành KH&CN đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngành KH&CN luôn khuyến khích những cách làm hay, mới mẻ để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC tại địa phương một cách có hiệu quả, chất lượng nhất. Cuộc thi được UBND tổ chức là hoạt động thiết thực, nhằm phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về cải cách, kiểm soát TTHC; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đến cán bộ CC-VC-NLĐ và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công.

Theo đánh giá của nhiều “thí sinh” là cán bộ CC-VC-NLĐ của Sở, bộ câu hỏi trắc nghiệm đã bao hàm các nội dung quan trọng về: Văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về cải cách TTHC và các chỉ số CCHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; dịch vụ công trực tuyến; quy trình giải quyết một số dịch vụ công trực tuyến cụ thể. Cùng đó việc Ban tổ chức lựa chọn hình thức thi trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia mọi lúc, mọi nơi, không bó buộc trong không gian, thời gian cụ thể.

Theo thống kê tại hệ thống trên phần mềm Hội thi, lúc 5h18 phút ngày 01/8/2022, anh Huỳnh Văn Việt Hoàng, cán bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN đã tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC. Qua hai thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, anh Việt Hoàng đã hoàn thành phần thi của mình. Việt Hoàng chia sẻ, anh biết đến hội thi do Sở KH&CN triển khai và trên các phương tiện thông tin báo, đài. Vì vậy, sáng ngày 01/8/2022 trước khi bước vào ngày làm việc mới, Việt Hoàng đã chủ động tham gia. “Rút kinh nghiệm trong lần đầu này, tuần thi tiếp theo tôi sẽ tìm hiểu đọc tài liệu tham khảo trước để tăng câu trả lời đúng, cũng như có điều kiện tìm hiểu thêm những kiến thức về CCHC phục vụ tốt hơn cho công việc của mình”, Việt Hoàng bày tỏ.

Tại buổi phát động, Giám đốc Sở cũng đã đề nghị các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai và hưởng ứng Hội thi tại đơn vị mình quản lý; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc CC-VC-NLĐ nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực tham gia Hội thi, đảm bảo trong mỗi đợt thi có 100% CC-VC-NLĐ của phòng, đơn vị tham gia dự thi đảm bảo thời gian quy định. Giao Trung tâm Đo lường, thử nghiệm và Thông tin khoa học phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học xây dựng báo cáo sáng kiến về Cổng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN tại tỉnh Thừa Thiên Huế; giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phối hợp Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xây dựng báo cáo sáng kiến về Sàn Giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung cầu công nghệ để tham gia phần Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC.

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.727.467
Truy cập hiện tại 3.923