Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh hợp tác hoạt động khoa học và công nghệ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày cập nhật 08/04/2022

Nhằm tăng cường phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN)  và nâng cao hiệu quả công tác giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, đặc biệt là trong việc xây dựng và triển khai định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; ngày 08/4/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết và ký kết chương trình hoạt động KH&CN giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Châu Văn Minh - UVTW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (Viện Hàn lâm) có đồng chí Châu Văn Minh - UVTW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Viện, lãnh đạo các khối Học viện, trường Đại học. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu -  UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh; cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các viện nghiên cứu, Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật.

Với mục tiêu phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực KH&CN của Viện Hàn lâm và tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giải quyết các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm tham gia nghiên cứu triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường; Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của tỉnh tiếp nhận chuyển giao và áp dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN mới của Viện Hàn lâm, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từng bước góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm KH&CN lớn của miền Trung và cả nước; ngày 20/11/2013, Viện Hàn lâm và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Bản thỏa thuận Hợp tác về KH&CN giai đoạn 2014 - 2020.

Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng báo cáo kết quả triển khai hợp tác KH&CN giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm trong giai đoạn 2014 - 2020 và phương hướng phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả triển khai hợp tác KH&CN giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm trong giai đoạn 2014 - 2020,  đồng chí Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN cho biết, sau 8 năm triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ các chương trình hoạt động KH&CN giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể:

Về phát triển tiềm lực KH&CN, hai bên đã quan tâm triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển mạng lưới tiềm lực KH&CN trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện để Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có trụ sở ổn định với diện tích hơn 6000m2 đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Ngoài ra, tỉnh đã có chủ trương giao đất xây dựng Trung tâm Tích hợp ứng phó sự cố môi trường biển trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung. Hiện nay, Viện Hàn lâm đã phê duyệt và cho triển khai một số hoạt động chuẩn bị đầu tư “Trung tâm Tích hợp ứng phó sự cố môi trường biển” và “Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ cao miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung thực hiện. Viện Hàn lâm cũng phê duyệt, đầu tư nhiều gói kinh phí cho Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động nghiên cứu của đơn vị. Hoạt động đầu tư hình thành Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật trực thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cũng được triển khai trong giai đoạn 1 (2016-2020) với diện tịch 16,8ha đang đưa vào hoạt động và chuẩn bị các bước thực hiện dự án mở rộng giai đoạn 2 (2022-2025) với diện tích 158,2 ha tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Với sự phê duyệt đầu tư của Viện Hàn lâm, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam cũng đã hoàn thành dự án “Giao thông kết nối hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên và Cứu hộ động, thực vật”. Hỗ trợ thành lập Bảo tàng Thiên nhiên khu vực Duyên hải miền Trung trong hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Quốc gia. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đã hỗ trợ, phối hợp trong đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các Hội thảo chuyên ngành cũng như tiếp nhận trao tặng 01 mẫu cổ sinh do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trao tặng và ký Biên bản hợp tác làm việc với Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Về hoạt động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, trong giai đoạn 2014-2020, hai bên đã hợp tác thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN đem lại những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2014-2016, hai bên đã hợp tác thực hiện  các nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”, “Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirulina làm thực phẩm chức năng”, “Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”với tổng kinh phí 3.596,0 triệu đồng. Trong giai đoạn 2017-2020, có 04 nhiệm vụ được thực hiện với tổng kinh phí 7.642,0 triệu đồng gồm “Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi”, “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu mới cây lá đắng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng ứng dụng”, “Đánh giá tài nguyên cây thuốc và tri thức bản địa về các loài cây dược liệu phục vụ phát triển công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế”, “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế”. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm cũng đã thực hiện các nhiệm vụ KH&CN độc lập do hai bên cấp kinh phí thực hiện cũng như các nhiệm vụ đã chờ phê duyệt.

Về phối hợp về phát triển nhân lực KH&CN, Viện Hàn lâm luôn là đơn vị đi đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, trong các nghiên cứu và ứng dụng về công nghệ cao như: công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vệ tinh viễn thám, công nghệ vũ trụ, ...Qua đó, Viện đã góp phần cung cấp nhân lực, cơ sở vật chất giải quyết các vấn đề KH&CN cấp bách của tỉnh qua hình thức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Cung cấp các tư vấn về KH&CN cho tỉnh khi tỉnh có yêu cầu nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, gắn chặt nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo nguồn nhân lực, Viện Hàn lâm đã trở thành cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Với lực lượng cán bộ có trình độ cao và đều trên hầu hết các lĩnh vực của khoa học tự nhiên, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm đã hỗ trợ, tư vấn giúp Tỉnh trong các hoạt động KH&CN như tham gia các Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp. Ngoài các hoạt động KH&CN, một số đơn vị thuộc Viện Hàn lâm còn có các hình thức giúp đỡ, hỗ trợ khác cho địa phương về vật chất qua các đợt thiên tai, ủng hộ người nghèo... như Viện Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Môi trường....

Đồng chí Hồ Thắng khẳng định, việc thực hiện Chương trình phối hợp phát triển KH&CN giữa Viện Hàn Lâm với tỉnh Thừa Thiên Huế là mô hình phối hợp chặt chẽ mạng lại nhiều kết quả ý nghĩa thể hiện qua các mặt. Qua đó, hai bên đã phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực KH&CN của Viện Hàn lâm và tỉnh Thừa Thiên Huế vào việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động phối hợp của hai đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm tham gia nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Thừa Thiên Huế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của tỉnh tiếp nhận chuyển giao và áp dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN mới của Viện Hàn lâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, hoạt động phối hợp về KH&CN giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đòi hỏi của xã hội. Tỉnh và Viện chưa phối hợp để đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp nhà nước dưới dạng nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia hoặc đề tài độc lập cấp Nhà nước. Hơn nữa, việc trao đổi thông tin giữa Tỉnh và Viện chưa thường xuyên và hiệu quả; chưa có hoạt động phối hợp để đặt hàng và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với thực tiễn của địa phương; chưa có hình thức cụ thể cho việc gắn kết các hoạt động triển khai KH&CN với đào tạo, nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực tại địa phương.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện các hoạt động KH&CN giữa Viện Hàn lâm và tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên quan điểm:

Một là, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Viện Hàn lâm và tỉnh Thừa Thiên Huế trong hoạt động KH&CN nhằm gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hai là, triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN, sáng chế, giải pháp hữu ích vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Ba là, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của tỉnh tiếp nhận và áp dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN mới của Viện Hàn lâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin,  xây dựng và triển khai các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, các cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thực hiện các chương trình, kế hoạch trung và dài hạn để phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng phối hợp, hợp tác xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm KH&CN lớn của cả nước cũng như phố hợp hoàn thiện Đề án Khu Công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Viện Hàn lâm tiếp tục hỗ trợ Tỉnh trong quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những Trung tâm KH&CN lớn của cả nước thông qua các chủ trương, định hướng, triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược như phát triển tiềm lực KH&CN, hình thành các thiết chế KH&CN trọng điểm và thực hiện các chương trình phát triển ứng dụng tiến bộ KH&CN của tỉnh. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trong đó có Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung trong công tác triển khai, đầu tư cơ sở hạ tầng.  Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, chú trọng hơn trong phát triển các lĩnh vực ưu tiên như phát triển các sản phẩm, vật liệu mới; phát triển công nghệ sinh học, dược liệu, sàng lọc hoạt tính sinh học; phát triển các lĩnh vực thế mạnh của Viện Hàn Lâm để đưa ra sản phẩm KHCN có giá trị nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và Miền Trung. Ngoài ra, Viện Hàn lâm và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp đề xuất các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, cấp quốc gia nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Công nghệ hóa học đã báo cáo tình hình phối hợp, triển khai các hoạt động của các đơn vị tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2014-2020 và đưa ra những kiến nghị, định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị

Tiếp nối buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN, sáng chế, giải pháp hữu ích vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn. Tiếp nối những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng việc ký kết hợp tác lần này sẽ mở ra một trang mới trong việc thúc đẩy hợp tác cùng phát triển giữa hai bên, là cơ hội để hai bên cùng triển khai, cụ thể hóa các nội dung theo khung hợp tác và đây cũng là việc làm rất cần thiết đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Thừa Thiên Huế. ãnh đạo tỉnh đề nghị Viện quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về KH&CN,... cũng như hỗ trợ xây dựng Đề án Khu Công nghệ cao của tỉnh.

Nhận định về các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2014-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và có sự kết nối tích cực từ Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc Viện. Các hoạt động phối hợp trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả thông qua các thiết chế, nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 -NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những Trung tâm lớn của cả nước về KH&CN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo bức phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đưa KH&CN thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy mong Viện Hàn lâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra cũng như hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai, đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế về KH&CN trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc ký kết lần này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao, nâng cao nguồn nhân lực cao mà còn góp phần tạo ra các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng có sức cạnh tranh trên thị trường.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Châu Văn Minh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm Châu Văn Minh đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí Châu Văn Minh đánh giá tỉnh Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những tỉnh mà Viện Hàn lâm tiến hành ký kết Chương trình hợp tác thực hiện các hoạt động KH&CN từ rất sớm. Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2014-2020, Viện Hàn lâm mong rằng tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học tích cực nghiên cứu, sáng tạo. Đồng thời tăng cường hợp tác, hỗ trợ để sớm phê duyệt các dự án mà hai bên đã thống nhất. “Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Thừa Thiên Huế  để đạt được mục tiêu đặt ra trong Chương trình phối hợp hợp tác ở giai đoạn  2022-2025, định hướng đến năm 2030 góp phần nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong trong giai đoạn tiếp theo", Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào các nội dung hợp tác nêu trên, Viện Hàn lâm giao Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở KH&CN làm đầu mối, thường trực giúp Viện Hàn lâm và UBND tỉnh lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chương trình theo các nội dung đã thống nhất ký kết.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.310.992
Truy cập hiện tại 1.491