Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Một năm nhìn lại hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/12/2021

Vừa qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm.

Đồng chí Lê Đình Hoài Vũ báo cáo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hoài Vũ – Giám đốc Trung tâm đã báo cáo hoạt động của Trung tâm trong năm 2021. Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị liên quan; sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã triển khai nhiều chương trình đề tài, dự án nhằm ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, theo đó đã huy động được sự vào cuộc của các cấp các ngành, địa phương và sự hưởng ứng của người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tham gia thực hiện qua đó góp phần thúc đẩy chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và bước đầu đã đem lại những kết quả rõ nét.

Về triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Trong năm qua, Trung tâm đã và đang thực hiện 20 nhiệm vụ KH&CN (gồm 03 dự án Nông thôn miền núi, 02 dự án cấp Tỉnh, 06 dự án cấp Cơ sở và 09 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng) trong các lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, xử lý môi trường…đáp ứng yêu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Trung tâm đã triển khai thực hiện 09 NV TXTCN theo đúng tiến độ, hoàn thành 100% khối lượng công việc theo các nội dung đã phê duyệt và đạt được một số kết quả như sau: Thực hiện đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của huyện Nam Đông và A Lưới giai đoạn 2021 đến 2025; Đã hoàn thiện phương án nhận diện sản phẩm nấm, qua đó nâng cao khả năng thương mại hoá sản phẩm Nấm của Trung tâm; Việc hình thành Sàn Giao dịch công nghệ và Cổng thông tin Giao dịch công nghệ và thiết bị với tên miền là http://techporthue.vn đã bước đầu tạo ra nơi giới thiệu, chào bán công nghệ, sản phẩm công nghệ của các cá nhân và đơn vị, kết nối cung - cầu công nghệ, tạo cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới ra thị trường. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm đã góp phần vào việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới phục vụ nuôi trồng, sản xuất; lựa chọn các quy trình, mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng tại các huyện, thị xã của Tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đối với các dự án Nông thôn miền núi: 1. “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” đã hình thành được mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể tại Trung tâm với diện tích phòng thí nghiệm 100 m2, sản lượng 16.000 lít/dự án và một mô hình sản xuất bịch phôi giống nấm với diện tích 300 m2, công suất 2.000 bịch/ngày; Xây dựng thành công 62 hộ mô hình tại 06 huyện trên địa bàn Tỉnh sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu đạt hiệu quả; 2. “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển đàn dê tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” đã tiếp nhận và hỗ trợ chuyển giao 08 quy trình công nghệ chăn nuôi dê dễ hiểu, rõ ràng, chính xác, phù hợp với địa phương và đúng với trong thuyết minh dự án. Đang theo dõi các mô hình nuôi dê bố mẹ, nuôi dê thịt trong nông hộ theo hướng bán chăn thả và mô hình trồng, chế biến và dự trữ thức ăn cho dê tại 20 hộ dân tham gia dự án ở 05 xã thuộc huyện A Lưới; 3. Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng hoa Lily, hoa Cúc và hoa Đồng tiền tại tỉnh Thừa Thiên Huế” đã ký hợp đồng vào tháng 9/2021 và đang tiến hành triển khai các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt.

Đối với các dự án cấp Tỉnh: 1. “Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng Chitosan oligosacharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” đã tiếp nhận Quy trình sản xuất chế phẩm Chitosan oligosaccharide (COS) và quy trình ứng dụng COS trong chăn nuôi gà từ Trường Đại học Khoa học Huế; Xây dựng 01 mô hình sản xuất COS tại Trung tâm với quy mô 500 lít/mẻ đạt chất lượng; Xây dựng 01 mô hình ứng dụng COS ở 05 trang trại tại thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền; 2. “Xác lập và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến thống nhất về danh mục sản phẩm/dịch vụ; thống nhất về bản đồ khoanh vùng địa lý; thống nhất mẫu logo và hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới; Đã nộp bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “thịt bò vàng A Lưới” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đối với các dự án cấp Cơ sở, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện 06 dự án. Trong đó có 02 dự án ở Quảng Điền phục vụ xây dựng Chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ và Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Bao gồm 01 mô hình nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi với diện tích 500 m2; 01 mô hình sản xuất cà chua Beef trong nhà màng, diện tích 630 m2, quy mô 1.200 cây và 01 mô hình sản xuất cà chua Cherry trong nhà màng, diện tích 315 m2, quy mô 600 cây. Các dự án được thực hiện đúng nội dung và tiến độ, đạt được mục tiêu đề ra.

Việc triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp đã thể hiện năng lực của Trung tâm trong việc nghiên cứu, ứng dụng triển khai. Kết quả của các nhiệm vụ đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các ngành nghề khác nhau, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó giải quyết những vấn đề bức xúc của thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh quốc phòng của Tỉnh. Thông qua các nhiệm vụ, hiện nay Trung tâm đã làm chủ được quy trình nhân giống bằng phương pháp nhân giống dạng dịch thể như (sò, mộc nhĩ, linh chi), phấn đấu nhân giống nấm rơm; quy trình sản xuất phân hữu cơ từ rác thải, bèo tây, rơm rạ; xây dựng, nhân rộng được nhiều quy trình, mô hình chăn nuôi, trồng trọt vào thực tiễn sản xuất đời sống.

Về hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ và môi trường

Trung tâm đã vận dụng tốt các trang thiết bị được đầu tư để hoạt động tư vấn, chuyển giao dịch vụ KH&CN và môi trường theo nhu cầu của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Duy trì và đảm bảo vận hành hệ thống theo quy định của Vilas 194 và của Vimcerts 128. Trong năm 2021 Trung tâm đã thực hiện ký kết 160 hợp đồng với tổng kinh phí là 2.650 triệu đồng. Lĩnh vực tư vấn chủ yếu là môi trường, an toàn bức xạ, năng lượng, kiểm nghiệm và sản xuất, cung cấp giống nấm các loại, chế phẩm EM...

Về hoạt động tư vấn dự án

Trung tâm đã và đang tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức các dự án như sau: 1.  Ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu Cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 2. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “ĐỆM BÀNG PHÒ TRẠCH” cho sản phẩm đệm bàng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; 3. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch A Lưới” cho các sản phẩm, dịch vụ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 4. Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “ Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 5. Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong sản xuất một số cây đặc sản thương hiệu Nam Đông tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi Thác Mơ; 6. Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cá Vẩu Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong kế hoạch nhiệm vụ của năm 2022: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 22  tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Sắp xếp và kiện toàn nhân sự các phòng chuyên môn. Quản lý, tiếp tục đào tạo cho viên chức và người lao động về quản lý nhà nước, chính trị, quốc phòng, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng của Trung tâm giai đoạn 2025 – 2030. Trung tâm tiếp tục hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ các cấp đã đăng ký và tiếp tục đăng ký trong năm 2022. Trung tâm triển khai được dự án đầu tư “Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt tại Trung tâm” và xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất và phát triển dược liệu” để trình UBND Tỉnh. Tiếp tục chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về các công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung. Duy trì và nhân rộng các mô hình đang triển khai: mô trình trồng nấm, mô hình trồng Lan, mô hình sản xuất chế phẩm EM, COS nhằm nâng cao kỹ năng thực tế cho các chuyên viên cũng như cung cấp cho các hộ dân, cơ sở có nhu cầu trên địa bàn trong và ngoài Tỉnh. Tiếp tục thực hiện hoạt động Tư vấn dịch vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đạt được mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra, Trung tâm đã tiến hành xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm tới. Cụ thể, thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm, xây dựng các Quy chế hoạt động, tiến hành phân công công việc cụ thể cho Ban lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn;  Nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN, cán bộ chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trọng tâm thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng đồng thời trang cấp đầy đủ trang thiết bị cho viên chức và người lao động; Tập trung huy động các nguồn lực bao gồm nguồn sự nghiệp KH&CN (Dự án, đề tài), vốn đầu tư phát triển của ngành KH&CN, vốn chủ động của Trung tâm, vốn đối ứng của doanh nghiệp liên kết để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các sản phẩm KH&CN có thương hiệu Trung tâm để tạo doanh thu từ sản phẩm KH&CN; Kết nối doanh nghiệp thực hiện và tiêu thụ, thương mại hoá các sản phẩm KH&CN Trung tâm đang làm chủ công nghệ, thực hiện quảng bá các quy trình công nghệ đã nghiên cứu thành công với doanh nghiệp để áp dụng vào thực tiễn để tạo chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, phát triển bền vững; Thực hiện hợp tác với cá nhà khoa học, các tổ chức KH&CN, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ/giải pháp hữu ích, thông qua các hoạt động KH&CN sẽ phối hợp với nhà khoa học và tổ chức nghiên cứu KH&CN có công nghệ phù hợp để áp dụng mạnh mẽ vào thực tế cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; Thực hiện hợp tác với Hội doanh nghiệp tỉnh để kết nối hoạt động với các doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến, đổi mới công nghệ, phát triển dịch vụ công, hỗ trợ đổi mới công nghệ, cung cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đến các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Thắng thay mặt Lãnh đạo Sở ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của đơn vị. Từ đó đề nghị năm mới, Trung tâm cần tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 với các mục tiêu cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ và sứ mệnh của Trung tâm, thực hiện làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình, điều hành theo quy chế; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Trung tâm; Về hoạt động nhân sự cần xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ một cách hợp lý và phù hợp với năng lực từng cá nhân; Đối với công việc cần nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, hoàn thiện bộ nhận diện Trung tâm, nghiên cứu và thực hiện các mô hình KH&CN mới, thành lập các nhóm có chuyên môn mạnh, vững để thực hiện các nội dung công việc về tư vấn dịch vụ KHCN&MT, sản xuất sản phẩm KH&CN, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, xây dựng VietGap…Về hoạt động tài chính kế toán, đơn vị cần xây dựng các quy chế, quy trình và các định mức kinh tế - kỹ thuật dựa trên chi phí 3 năm gần nhất cho từng hoạt động dịch vụ. Kết thúc phát biểu, đồng chí Hồ Thắng đề nghị Trung tâm trong năm 2022 tiến hành củng cố tiềm lực và phát triển bức phá, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn và sản xuất trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ xử lý môi trường,... phục vụ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của ngành Khoa học công nghệ nói chung và nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động Trung tâm.

Kết thúc Hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở và những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hoài Vũ – Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Sở. Trên tinh thần đó, Trung tâm sẽ tập trung hoàn thiện kế hoạch trọng tâm năm 2022, không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao phó, góp phần vào thành công chung của ngành KH&CN.

Một số hình ảnh khác:

TTUD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.155.491
Truy cập hiện tại 1.476