Tìm kiếm tin tức
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” năm 2021
Ngày cập nhật 30/04/2021

Nhằm hướng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021; ngày 29/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 609/KH-SKHCN về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”.

Mục đích của Kế hoạch Tổ chức Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển của tỉnh, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của tỉnh trong tương lai.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiểu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” và khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.

Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam, các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020-2021. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, tuyên truyền cơ chế chính sách, nhằm thu hút cá nhân hoạt động KH&CN tham gia, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tộng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN tỉnh. Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giới thiệu về năng lực, tiềm lực KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.050