Tìm kiếm tin tức
Ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày cập nhật 03/05/2019
Sở KH&CN Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo "KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội" 2018

Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013 (Luật số 29/2013/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, quy định: “Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”. Mục tiêu của việc tổ chức kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam là để tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN; tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.

 

Bộ KH&CN đề xuất chọn ngày 18/5 hàng năm làm Ngày KH&CN Việt Nam là có chủ ý chọn ngày 18/5/1963, ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Bác vạch rõ: “Chúng ta biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa được cải tiến nhiều.Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”. Chọn ngày 18/5 làm Ngày KH&CN Việt Nam để nhắc nhở những người làm KH&CN ôn lại những căn dặn đó của Bác Hồ.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Ảnh internet)

Bắt đầu từ năm 2014, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện KH&CN để kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam. Đây là hoạt động để cụ thể hóa quy định tại Điều 7 Luật KH&CN 2013 và thể hiện quyết tâm của Bộ KH&CN trong việc làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của KH&CN, nâng cao vị thế của KH&CN lên một tầm cao mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam được thể hiện rõ ở chỗ:

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN

Hiện nay, hệ thống pháp luật về KH&CN của nước ta đã tương đối đầy đủ, gồm 8 đạo Luật: KH&CN 2013; Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật Chuyển giao công nghệ (2006); Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (2006); Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007); Luật Năng lượng nguyên tử (2008); Luật Công nghệ cao (2008); Luật Đo lường (2011). Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức hàng năm là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các đạo luật này cũng như các văn bản hướng dẫn tới mọi tổ chức, các nhân trong xã hội, giúp nâng cao sự hiểu biết về pháp luật KH&CN, để các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN phát huy tác dụng ngày càng cao trong thực tiễn cuộc sống.

2. Biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN

Cũng giống như các Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam,… Ngày KH&CN Việt Nam chính là dịp để biểu dương, tôn vinh vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN, những người luôn cống hiến hết mình trên mặt trận thầm lặng, tạo ra những kết quả KH&CN xuất sắc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các hoạt động biểu dương, tôn vinh bao gồm: trao các giải thưởng về KH&CN, vinh danh các nhà KH&CN, các tập thể KH&CN xuất sắc; tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN”; tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm với các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, nhà sang chế không chuyên…

3. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN, n&acir