Tìm kiếm tin tức
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: KHẮC SÂU NHỮNG LỜI CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ
Ngày cập nhật 03/05/2019

Ngày 18/6/2013, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) - Luật số 29/2013/QH13. Điều 7, Luật Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) năm 2013 ghi rõ: “Ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Đã bốn năm qua, ngày 18/5, những người làm công tác khoa học nói riêng và ngành KH&CN cả nước nói chung có dịp để nhìn lại những đóng góp của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và đây cũng là dịp để chúng ta nhớ lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng ngôi nhà KH&CN hôm nay.

 

         Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Tại đây, Người đã nhấn mạnh vai trò và ảnh hưởng rất lớn của KH&CN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Bác nói: “Chúng ta biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa được cải tiến nhiều.Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”.

Những vấn đề mà Người quan tâm, căn dặn đối với đội ngũ những người làm khoa học là: Khoa học phải từ sản xuất mà ra; KH&CN phải bảo vệ môi trường thiên nhiên; phải chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và trọng dụng nhân tài. Cho đến hôm nay, lời căn dặn của Người vẫn còn nguyên giá trị, nó được thể hiện đầy đủ và sâu sắc trong các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chiến lược phát triển của ngành KH&CN...

Khoa học phải từ sản xuất mà ra

Bác Hồ đã phân tích: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều,...”. Cho nên “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước ta là nước chậm phát triển, việc xây dựng tiềm lực KH&CN hướng tới hiện đại, làm cho sản xuất phát triển nhanh, tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân, trước hết là bảo đảm các yêu cầu cơ bản, xóa đói giảm nghèo. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kì quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

KH&CN phải bảo vệ môi trường thiên nhiên

Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam mà trước mắt là cải thiện môi trường, hạn chế hậu quả của thiên tai được hình thành từ rất sớm trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm ấy còn có trước cả khi thế giới đề ra phong trào bảo vệ môi trường sau khủng hoảng hóa dầu đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Bản thân Người rất quan tâm và sống hòa mình, gần gũi với thiên nhiên. Trong vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta, Bác nhấn mạnh đến việc giữ gìn, bảo vệ “môi trường xanh” chính là thảm thực vật, là rừng. Người kêu gọi: “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” để bảo vệ môi trường sinh thái cho chính cuộc sống của con người. Người khởi xướng phong trào Tết trồng cây vào năm 1959 và đưa ra một lộ trình cụ thể. Cùng với quá trình CNH, HĐH, sẽ có rất nhiều vấn đề bảo vệ môi trường được đặt ra. Bảo vệ, cải thiện môi trường mà chính KH&CN là yếu tố then chốt bảo đảm cho sự phát triển nhanh, bền vững là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Do vậy, chúng ta càng cần phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về KH&CN để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và trọng dụng nhân tài

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho trí thức phát huy tài năng, hiểu biết của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Bên cạnh sự quan tâm và chính sách trọng dụng nhân tài, Người cũng đặc biệt chú ý đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực KH&CN. Bác rất coi trọng xây dựng “con người mới” bởi con người là nhân tố quyết định mọi thành công. Bác căn dặn những người làm khoa học: “Các đồng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, các hợp tác xã, hỏi han công nhân, nông dân yêu cầu gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào và phổ biến những điều cần thiết giúp đỡ họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học, và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”.

Hơn 55 năm qua, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền KH&CN Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền KH&CN tiên tiến trên thế giới.

Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, một lần nữa, chúng ta lại càng thấm nhuần sâu sắc những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - quan điểm của Người về KH&CN vẫn mãi là kim chỉ nam, là động lực để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực, tạo nên ngày càng nhiều thành tích về KH&CN, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong ước.

 

Đức Thịnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.350.428
Truy cập hiện tại 780