Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2018
Ngày cập nhật 02/03/2018

Ngày 27/02/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND về phòng, chống ma tuý năm 2018. Kế hoạch nhằm phát huy vai trò tham mưu, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn và vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách trong triển khai thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến công tác phòng, chống ma túy.

Mục tiêu đề ra trong kế hoạch là triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, “đánh trúng, đánh mạnh” và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma tuý, không để tội phạm, tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp hơn. Số vụ phạm tội về ma tuý được phát hiện tăng từ 5% trở lên so với năm 2017. Kiên quyết không để hình thành các điểm phức tạp, ma tuý xâm nhập qua tuyến biên giới...Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 80% trở lên người nghiện và sử dụng ma tuý có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện...

Trong kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục tham mưu các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma tuý. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở; chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma tuý, đặc biệt là tác hại của ma tuý tổng hợp.

Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh), tích cực tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý tại một số sở, ngành, địa phương liên quan; việc chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với các địa bàn chọn chuyển hoá nhóm tiêu chí về ma tuý; tổ chức có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2018. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma tuý; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma tuý để đấu tranh triệt phá nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguồn ma tuý vào địa bàn; triệt xoá các điểm sử dụng ma tuý trái phép, kiên quyết không để hình thành các điểm phức tạp...

Các sở, ngành liên quan phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện thực chất hơn công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện của địa phương. Tham mưu về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người nghiện sau cai, phòng, chống tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy...

ĐP (Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.945.587
Truy cập hiện tại 1.804