Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 01/08/2020

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1938 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc Phê duyệt Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tập tin đính kèm:
Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.317.441
Truy cập hiện tại 3.955