Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Pháp luật Nhà nước
Quyết định 49/2015/QĐ-UBND ngày  08/10/2015 Ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên...
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND n gày  12/3/2015 Quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống...
Quyết định 43/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các...
Quyết định 41/2010/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm ...
Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học...
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 Ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương  đối với sản phẩm tôm chua Huế.
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 Ban hành ”Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát...
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.317.192
Truy cập hiện tại 3.833