Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Sáng 22/8/2019, tại UBND phường Hương Vân, HTX Sản xuất Nông nghiệp Hương Vân đã tổ chức “Lễ công bố chứng chỉ VietGAP và mã QR code” cho diện tích 10 ha Thanh trà của 65 hộ dân phường Hương Vân, thị xã...

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Áo dài Huế vào giữa tháng 3/2019
Ngày cập nhật 06/03/2019
ảnh minh họa

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1137/UBND-DL gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Du lịch; UBND Thành phố Huế đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế” vào giữa tháng 3 năm 2019 tại thành phố Huế như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình Phát triển TSTT tỉnh xây dựng, phê duyệt Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu và các nội dung Hội thảo như Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, cung cấp thông tin, tổ chức quảng bá các hoạt động của Hội thảo; lập danh sách đại biểu mời tham dự, chuẩn bị nội dung, kịch bản của Hội thảo đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Áo dài Huế vào giữa tháng 3/2019
Ngày cập nhật 06/03/2019
ảnh minh họa

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1137/UBND-DL gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Du lịch; UBND Thành phố Huế đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế” vào giữa tháng 3 năm 2019 tại thành phố Huế như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình Phát triển TSTT tỉnh xây dựng, phê duyệt Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu và các nội dung Hội thảo như Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, cung cấp thông tin, tổ chức quảng bá các hoạt động của Hội thảo; lập danh sách đại biểu mời tham dự, chuẩn bị nội dung, kịch bản của Hội thảo đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Áo dài Huế vào giữa tháng 3/2019
Ngày cập nhật 06/03/2019
ảnh minh họa

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1137/UBND-DL gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Du lịch; UBND Thành phố Huế đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế” vào giữa tháng 3 năm 2019 tại thành phố Huế như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình Phát triển TSTT tỉnh xây dựng, phê duyệt Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu và các nội dung Hội thảo như Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, cung cấp thông tin, tổ chức quảng bá các hoạt động của Hội thảo; lập danh sách đại biểu mời tham dự, chuẩn bị nội dung, kịch bản của Hội thảo đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Áo dài Huế vào giữa tháng 3/2019
Ngày cập nhật 06/03/2019
ảnh minh họa

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1137/UBND-DL gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Du lịch; UBND Thành phố Huế đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế” vào giữa tháng 3 năm 2019 tại thành phố Huế như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình Phát triển TSTT tỉnh xây dựng, phê duyệt Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu và các nội dung Hội thảo như Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, cung cấp thông tin, tổ chức quảng bá các hoạt động của Hội thảo; lập danh sách đại biểu mời tham dự, chuẩn bị nội dung, kịch bản của Hội thảo đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.079.640
Truy câp hiện tại 54